Vyberte štát alebo región: Zostať na stránke Vybrať inú stránku

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Spoločnosť Honor vydáva mesačnú aktualizáciu údržby zabezpečenia pre svoje hlavné vlajkové modely. Táto aktualizácia obsahuje opravy systému Android.

Táto aktualizácia zabezpečenia obsahuje CVE z bulletinu zabezpečenia systému Android pre Marec 2023:

Kritická: CVE-2022-33243; CVE-2022-33280; CVE-2023-20951; CVE-2023-20954

Vysoká: CVE-2022-0850; CVE-2022-20467; CVE-2022-20499; CVE-2022-39842; CVE-2022-41222; CVE-2022-4452; CVE-2023-20906; CVE-2023-20911; CVE-2023-20917; CVE-2023-20931; CVE-2023-20936; CVE-2023-20937; CVE-2023-20952; CVE-2023-20953; CVE-2023-20955; CVE-2023-20956; CVE-2023-20957; CVE-2023-20958; CVE-2023-20960; CVE-2023-20963; CVE-2023-20964; CVE-2023-20966

Stredná: CVE-2022-25711

Nízka: Žiadna

* Viac informácií o opravách nájdete v bulletine zabezpečenia systému Android (https://source.android.com/security/bulletin).