Vyberte štát alebo región: Zostať na stránke Vybrať inú stránku

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Spoločnosť Honor vydáva mesačnú aktualizáciu údržby zabezpečenia pre svoje hlavné vlajkové modely. Táto aktualizácia obsahuje opravy systému Android.

Táto aktualizácia zabezpečenia obsahuje CVE z bulletinu zabezpečenia systému Android pre December 2023:

Kritická: CVE-2023-40088, CVE-2023-40077, CVE-2023-40076

Vysoká: CVE-2023-45781, CVE-2023-45777, CVE-2023-45776, CVE-2023-45775, CVE-2023-45774, CVE-2023-45773, CVE-2023-4272, CVE-2023-40103, CVE-2023-40100, CVE-2023-40098, CVE-2023-40096, CVE-2023-40095, CVE-2023-40094, CVE-2023-40092, CVE-2023-40091, CVE-2023-40090, CVE-2023-40089, CVE-2023-40087, CVE-2023-40084, CVE-2023-40083, CVE-2023-40082, CVE-2023-40081, CVE-2023-40080, CVE-2023-40079, CVE-2023-40078, CVE-2023-40075, CVE-2023-40074, CVE-2023-40073, CVE-2023-35676, CVE-2023-35668, CVE-2023-33074, CVE-2023-33059, CVE-2023-33031, CVE-2023-21394

Stredná: Žiadna

Nízka: Žiadna

* Viac informácií o opravách nájdete v bulletine zabezpečenia systému Android (https://source.android.com/security/bulletin).