Vyberte štát alebo región: Zostať na stránke Vybrať inú stránku

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Spoločnosť Honor vydáva mesačnú aktualizáciu údržby zabezpečenia pre svoje hlavné vlajkové modely. Táto aktualizácia obsahuje opravy systému Android.

Táto aktualizácia zabezpečenia obsahuje CVE z bulletinu zabezpečenia systému Android pre jún 2022:

Kritická: CVE-2022-20127; CVE-2022-20130; CVE-2022-20145

Vysoká: CVE-2021-0506; CVE-2021-30318; CVE-2021-39671; CVE-2021-39691; CVE-2021-4083; CVE-2022-20006; CVE-2022-20008; CVE-2022-20009; CVE-2022-20123; CVE-2022-20124; CVE-2022-20126; CVE-2022-20129; CVE-2022-20131; CVE-2022-20133; CVE-2022-20135; CVE-2022-20138; CVE-2022-20142; CVE-2022-20143; CVE-2022-20147; CVE-2022-22057; CVE-2022-22064; CVE-2022-22065

Stredná: CVE-2021-35084; CVE-2021-35085; CVE-2021-35098

Nízka: Žiadna

Zahrnuté v predošlých aktualizáciách: CVE-2021-22600

* Viac informácií o opravách nájdete v bulletine zabezpečenia systému Android (https://source.android.com/security/bulletin).