TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开
April 25, 2023

HONOR objavljuje svoj prvi ESG izveštaj

Kompanija se obavezuje da će postići ugljenično neutralne operacije do 2045. godine

[Beograd, 25. april 2023.] Uoči Dana planete Zemlje koji je bio 22. aprila ove godine, globalni tehnološki brend HONOR objavio je svoj prvi izveštaj o životnoj sredini, društvu i upravljanju (ESG), u kojem su navedeni ciljevi i napredak ostvaren u sedam ESG oblasti, uključujući zaštitu životne sredine, tehnologiju za dobro i osnaživanje mladih. Objavljivanjem izveštaja, kompanija se takođe obavezala da će ubrzati svoju održivost i napore za dekarbonizaciju kako bi smanjila emisiju ugljenika za 88%, postigla 100% korišćenje obnovljive energije i dostigla ugljenično neutralne operacije do 2045. godine, u skladu sa ciljem Kine da dostigne ugljeničnu neutralnost do 2060. godine.

HONOR objavljuje svoj prvi ESG izveštaj

„Ponosni smo na objavljivanje našeg prvog ESG izveštaja i predstavljamo prekretnice koje smo dostigli na našem ESG putovanju", rekao je gospodin Wan Biao, predsednik HONOR Device Co. Ltd. „U kompaniji HONOR, nastojimo da imamo pozitivan uticaj na globalnu zajednicu sa namenski vođenim tehnologijama koje su usmerene na čoveka. Kao društveno odgovorna kompanija, HONOR prepoznaje važnost stvaranja ključnih vrednosti za naše akcionare i radujemo se daljem doprinosu životnoj sredini u svemu što ćemo raditi u budućnosti.”

Nadovezujući se na svoje kontinuirane globalne ESG napore, HONOR je postigao napredak u svojim ključnim ESG oblastima – zaštita životne sredine, tehnologija za dobro, osnaživanje mladih, privatnost i bezbednost, razvoj zaposlenih, upravljanje lancem snabdevanja i odgovorno korporativno upravljanje, koji su svi identifikovani u skladu sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija – od kada su postali nezavisna kompanija 2020. godine. ESG izveštaj je takođe razvijen u skladu sa globalno priznatim GRI standardima, Globalne inicijative za izveštavanje (GRI) i ISO 26000 okvirom društvene odgovornosti Međunarodne organizacije za standarde. U decembru 2021. godine, HONOR je postao zvanična kompanija članica Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, čime je dodatno pokazala svoju posvećenost ispunjavanju svojih odgovornosti u pogledu održivosti.

„Drago nam je što vidimo objavljen HONOR ESG izveštaj i posvećenost kompanije borbi protiv klimatskih promena, obavezujući se da će dostići svoj vrhunac i postići ugljenično neutralne operacije do 2030. i 2045. godine, respektivno", rekla je Meng Liu, šef kineske kancelarije Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. „Radujemo se što ćemo videti da brend nastavlja da širi obime poslovanja zelenijim proizvodima i radi zajedno sa nama na podsticanju kružne ekonomije koja promoviše održivi razvoj i potrošnju."

Aktivno odgovarajući na izazove koje postavljaju klimatske promene, HONOR je posvećen radu ka budućnosti sa niskom emisijom ugljenika kroz prihvatanje ekoloških operacija, proizvoda, proizvodnje i partnera. Kao deo ovih napora, kompanija je ugradila koncept cirkularne ekonomije u svoj životni ciklus razvoja proizvoda. Do danas, HONOR je smanjio upotrebu opasnih materija i materijala za 3.861 tonu i reciklirao više od 1.785 tona e-otpada. Čak 98% materijala koji se koriste u pakovanju HONOR Magic Vs nisu plastični. HONOR je iskoristio inteligentnu tehnologiju za automatizaciju 75% svoje proizvodne linije, dodatno smanjujući upotrebu energije i resursa u svojim proizvodnim pogonima. Trenutno, HONOR je na putu da smanji emisiju ugljenika za 88%, postigne 100% korišćenja obnovljive energije i dostigne ugljenično neutralne operacije do 2045. godine, što uključuje smanjenje emisije ugljenika za 36% do 2035. godine.

Posvećena stvaranju novog inteligentnog sveta za svakoga, kompanija HONOR služi korisnicima širom sveta smislenom, namenskom tehnologijom i nudi rešenja za probleme iz stvarnog sveta. Od 2021. godine, kompanija HONOR je pokrenula preko 22 funkcije pristupačnosti kao što su AI Subtitle, Select to Speak i Magnification kako bi premostila digitalni jaz, pružajući jednak pristup vodećim inovacijama u industriji koje imaju za cilj da poboljšaju svakodnevni život za preko 3.740.000 korisnika.

HONOR objavljuje svoj prvi ESG izveštaj

Pored stalne održivosti i napora  tehnologijeza dobro, HONOR se takođe obavezao da će više ulagati u negovanje sledeće generacije mladih talenata. Pružajući platformu novim mladim umetnicima širom sveta preko koje mogu da pokažu svoju kreativnost, HONOR Talents Global Design Awards je primila preko 13.000 prijava od 2020. godine.  Štaviše, HONOR Magic Moments Awards je prihvatio više od 300.000 prijava od svog predstavljanja 2021. godine, omogućavajući kreatorima sadržaja i foto entuzijastima da pokažu sve što znaju pred globalnom publikom.

Verziju HONOR 2021 – 2022 ESG izveštaja možete preuzeti putem sledećeg linka: https://www.honor.com/global/honor-esg/esg-report/

Najnovije HONOR vesti.
Pročitaj Više