TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开
Interakcija sa računarom
MagicRing
Potpuno Novi Dizajn
Lakoća u Performansu
Privatnost
Pogledaj svet uz živahne interakcije 1
Pogledaj svet uz živahne interakcije 2

Duboko razumevanje dostupno samo jednim korakom

Prepoznavanje namera u interakciji
čovek-računar

Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem1

Magic
Portal

Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem

Potpuno novi Magic Portal,1 usluge se isporučuju odmah jednim pritiskom ili potezom. Interakcija se predviđa unapred uz probijanje barijera aplikacija i visoko efikasan tok informacija.

Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem2
Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem3

Prevucite na mapu

Prevucite za deljenje

Prevucite u beleške

Prevucite za e-mail

一拖口令分享
交流沟通无碍

Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem 5
Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem 6
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x

Prevucite na mapu
 

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x

Prevucite za deljenje
 

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x

Prevucite u beleške
 

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x

Prevucite za e-mail
 

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću  1
Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću  2
Pogledaj svet uz živahne interakcije1
Pogledaj svet uz živahne interakcije2

Magic
Capsule

Pogledaj svet uz živahne interakcije2

Ostanite fokusirani bez ometanja ili propuštenih informacija. Blaga interaktivna obaveštenja omogućavaju brz pristup ključnim informacijama jednim pogledom, bez prebacivanja između stranica.

Pogledaj svet uz živahne interakcije3
Pogledaj svet uz živahne interakcije19
Pogledaj svet uz živahne interakcije5
Pogledaj svet uz živahne interakcije6
Pogledaj svet uz živahne interakcije9
Pogledaj svet uz živahne interakcije10
Pogledaj svet uz živahne interakcije11
Pogledaj svet uz živahne interakcije12
Pogledaj svet uz živahne interakcije15
Pogledaj svet uz živahne interakcije15
Pogledaj svet uz živahne interakcije15
Pogledaj svet uz živahne interakcije15
Nežno postavljanje za prenos po želji 1
Nežno postavljanje za prenos po želji 2

Pripravnost

Nežno postavljanje za prenos po želji

Lako razumite svoju ideju jednostavnim horizontalnim postavljanjem, pri čemu ciljana scena može biti dostignuta samo jednim korakom. Slobodna interakcija sa više režima i scena obogaćuje vaše slobodno vreme.

Nežno postavljanje za prenos po želji 3
Nežno postavljanje za prenos po želji 4
Nežno postavljanje za prenos po želji 5
Nežno postavljanje za prenos po želji 6
Nežno postavljanje za prenos po želji 7
Nežno postavljanje za prenos po želji 8
Nežno postavljanje za prenos po želji 9
Nežno postavljanje za prenos po želji 10
Nežno postavljanje za prenos po želji 11
Nežno postavljanje za prenos po želji 12

Pripravnost

Nežno postavljanje za prenos po želji

Lako razumite svoju ideju jednostavnim horizontalnim postavljanjem, pri čemu ciljana scena može biti dostignuta samo jednim korakom. Slobodna interakcija sa više režima i scena obogaćuje vaše slobodno vreme.

Nežno postavljanje za prenos po želji 13
Nežno postavljanje za prenos po želji 14
Nežno postavljanje za prenos po želji 15
Nežno postavljanje za prenos po želji 16
Nežno postavljanje za prenos po želji 17

Tehnologija sa humanističkim
pristupom
i beskonačnom
povezanošću

MagicRing3

Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću 1
Screen Sharing

Screen
Sharing

Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću4

Slobodno prebacivanje prozora aplikacija između različitih sistema; raznovrsna i povezana poslovna paralelna upotreba, efikasna i glatka saradnja.

Globalni Favoriti 1

Globalni
Favoriti

Povlačenje prstima (tri prsta) nadole za globalne favorite5

Web stranice, slike, dokumenti i tekstovi mogu biti sakupljeni kako bi podržali automatski tok pretrage na više uređaja, omogućavajući jednostavno pronalaženje poziva, uz mogućnost lakog izvoza dokumenata ili beležaka.

Povlačenje prstima (tri prsta) nadole za globalne favorite1
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Screen Sharing

Screen
Sharing

Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću4

Slobodno prebacivanje prozora aplikacija između različitih sistema; raznovrsna i povezana poslovna paralelna upotreba, efikasna i glatka saradnja.

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Globalni Favoriti

Globalni
Favoriti

Povlačenje prstima (tri prsta) nadole za globalne favorite5

Web stranice, slike, dokumenti i tekstovi mogu biti sakupljeni kako bi podržali automatski tok pretrage na više uređaja, omogućavajući jednostavno pronalaženje poziva, uz mogućnost lakog izvoza dokumenata ili beležaka.

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću  1
Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću  2
Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću 5
Saradnja na više ekrana sa visokom efikasnošću 6

Lepota tehnologije donosi

Uživanje kroz
jednostavnost

Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 20
Magic lock screen

Magic
Lock Screen

Personalizovana estetika

Pametne Fascikle 2

Pametne
Fascikle

Pristup pod-uslugama aplikacije u

Smooth Motion Efekti

Smooth
Motion Efekti

Dizajn sa humanističkim pristupom uz

Magic lock screen 2

Magic
Lock Screen

Personalizovana estetika Za potpuno uživanje6

Pametne Fascikle

Pametne Fascikle

Pristup pod-uslugama aplikacije u
jednom koraku

Smooth Motion Efekti 2

Smooth
Motion Effects

Dizajn sa humanističkim pristupom uz živopisno i uzbudljivo iskustvo

Fitness scenarios

Applies for work

Entertainment

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x

Applies for work

Entertainment

Fitness scenarios

Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 1
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje
fitness scenarios
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem 5
Pametno prebacivanje samo jednim prevlačenjem 6
Applies for work
Applies for work
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 2
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 3
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 4
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 5
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 16
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 17
Applies for work 2
Applies for work 3
fitness scenarios
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 18
Personalizovana estetika Za potpuno uživanje 19
Magic lock screen

Za potpuno uživanje6

jednom koraku

jednom koraku

Immersive Experience

živopisno i uzbudljivo iskustvo

Smooth Motion Efekti 5 Glatke performanse sa velikom brzinom 1
Glatke performanse sa velikom brzinom 2

Glatke performanse

sa velikom brzinom7

Lakoća u Performansu 3

Lakoća u
Performansu

Učitavanje više prozora sa stabilnim i glatkim performansama u ekstremnim situacijama

Lakoća u Performansu 4
Lakoća u Performansu 3
Lakoća u Performansu 8
Lakoća u Performansu 5

Vaša privatnost

naš prioritet

Vaša privatnost, naš prioritet 1
Vaša privatnost, naš prioritet 2

Paralelni
Prostor

Jedan telefon, dva sveta

Dvostruki prostori funkcionišu nezavisno sa potpuno izolovanim kontaktima i informacijama, opremljeni odgovarajućim AppGallery-ima.

Pokreni ponovo icon/再次播放@3x
 1. Za korišćenje aplikacije potrebno je da ste prijavljeni na nalog i da ste postavili osnovne privilegije korišćenja. Neki servisi scene podržani su putem OTA ažuriranja, a podrška je deo zvaničnog saopštenja. Molimo vas da se obratite korisničkoj podršci.
 2. Ova funkcija je podržana OTA ažuriranjem, HHONOR proizvodi koji podržavaju ovu funkciju podležu zvaničnim saopštenjima. Molimo vas da se obratite korisničkoj podršci.
 3. Svi uređaji moraju biti ulogovani na isti HONOR nalog.
 4. Ova funkcija je podržana na tablet proizvodima putem OTA nadogradnji, dok je za laptop računare potrebna saradnja sa odgovarajućom verzijom HONOR PC Manager-a. HONOR proizvodi koji podržavaju ovu funkciju podležu zvaničnim saopštenjima. Molimo vas da se obratite korisničkoj podršci.
 5. Ova funkcija podržana je OTA ažuriranjem na tablet proizvodima, laptop računari trebaju da sarađuju sa odgovarajućom verzijom HONOR PC housekeeper-a,HONOR proizvodi koji podržavaju ovu funkciju podležu zvaničnim saopštenjima. Molimo vas da se obratite korisničkoj podršci.
 6. Ova funkcija je kompatibilna samo sa određenim modelima, više predložaka zaključavanja ekrana će biti prilagođeno. Molimo vas da se obratite korisničkoj podršci.
 7. Podaci su iz Pride Limit Test laboratorije. Stvarni rezultati zavise od faktora i uslova na terenu i mogu se razlikovati od teorijskih podataka
 • Deklaracija
 • Fotografije proizvoda i sadržaj ekrana na gornjim stranicama su samo za ilustrativne svrhe. Stvarni proizvod (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgled, boju i veličinu) i sadržaj ekrana (uključujući, ali ne ograničavajući se na pozadinu, korisnički interfejs i slike) mogu se blago razlikovati. Molimo vas pogledajte stvarni proizvod.
 • Podaci na gornjim stranicama su teorijske vrednosti, dobijene u internim laboratorijama kompanije HONOR u specifičnim testnim okruženjima (molimo vas da se obratite za svaki specifičan opis). Stvarna upotreba može se blago razlikovati zbog individualnih razlika u proizvodima, verzijama softvera, uslovima korišćenja i faktorima okoline. Molimo vas da se obratite vašem stvarnom stanju upotrebe.
 • U slučaju potrebe za takvim promenama i prilagođavanjima, neće biti posebnog obaveštenja.
 • Neke funkcije, aplikacije i usluge dostupne su samo za određene uređaje, regione i jezike.
Buy HONOR Magic6 Pro

SELECT YOUR COUNTRY OR REGION