TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)

HONOR SuperCharge Power
Adapter (Max 66W)

HONOR SuperCharge
Power Adapter
(Max 66W)

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-0

Najbolji kvalitet

Zvanična garancija

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-1

Pametni izlaz

Kompatibilan sa svim glavnim uređajima2

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-2

8 tipova zaštite

Bezbedno punjenje

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-3

66W Super Charging1

Podržava HONOR Super Charging (Max 66W), čije su karakteristike velika efikasnost i kompaktni dizajn. Možete jednostavno da ga ponesete sa sobom gde god da idete.

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-4

Pametna kontrola temperature omogućava
stabilno punjenje

Pametna kontrola temperature omogućava
stabilno punjenje

Ugrađeni pametni čip automatski podešava izlaznu snagu da bi se sprečilo pregrevanje. Spoljašnje kućište je napravljeno od materijala veoma otpornog na vatru, a unutrašnjost je dizajnirana tako da apsorbuje toplotu radi veće bezbednosti i pouzdanosti.

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-5

Pametni izlaz
Kompatibilan sa glavnim uređajima2

Ugrađeni pametni čip može automatski da prepozna protokol punjenja različitih uređaja i prilagodi struju tako da uređaj puni bezbedno i brzo. Kompatibilan je sa svim glavnim mobilnim uređajima na tržištu.

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-6

8 tipova zaštite nudi veću
bezbednost i pouzdanost

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-7
HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-8

Zaštita od kratkog spoja

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-9

Zaštita od elektromagnetnog polja

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-10

Zaštita od prekomerne struje

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-11

Zaštita od električnog pražnjenja

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-12

Zaštita od prekomernog zagrevanja

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-13

Zaštita od suviše niskog napona

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-14

Statička zaštita

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-15

Zaštita od prekomernog napona

Originalni kabl za podatke 6A USB Tip-C

Podržava punjenje jakom strujom od 6A i ima dvostranu provodljivu aluminijumsku foliju za stabilan prenos podataka, ekološki poklopac od termoplastičnih elastomera bez halogena koji sprečava plamen radi bezbednog korišćenja i peskareni port od nerđajućeg čelika obložen niklom radi otpornosti na pritisak i koroziju.

Rigorozni testovi da bi se obezbedila sigurnost

10.000 puta3

Priključivanje na struju i isključivanje iz
struje preko bočnog porta mobilnog telefona

3.000 puta3

Priključivanje na struju i isključivanje iz
struje preko porta za punjenje

5.000 puta3

Savijanje pod uglom
od 90 stepeni

HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W)-16

*1. Može da puni HONOR 50 i druge modele pomoću super punjenja HONOR 66 W. Ostalim modelima HONOR je potrebno da podržavaju specifikacije punjenja 11V6A na samom uređaju i da imaju originalni kabl za podatke 6A.
*2. Prati Protokol bezbednog kopiranja (SCP) i podržava punjenje ispod 5V2A (10W), 10V4A (40W), 11V6A (66W) i druge specifikacije. Stvarna energija punjenja će pametno da se menja u skladu sa scenarijima. Stvarno korišćenje se može razlikovati.
*3. Podaci su iz laboratorije HONOR a stvarni broj korišćenja može malo da se razlikuje zbog različitih navika korišćenja.

* Gore prikazane slike proizvoda i sadržaj ekrana su samo za ilustraciju. Efekat stvarnog proizvoda (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgled, boju i veličinu) i prikaz sadržaja ekrana (uključujući, ali ne ograničavajući se na pozadinu, korisnički interfejs i grafiku) mogu malo da se razlikuju. Stvarna situacija se može razlikovati.
* Gore navedeni podaci su teorijske vrednosti iz internih laboratorija HONOR, i dobijeni su u specifičnim okruženjima za testiranje (pogledajte konkretna objašnjenja). Stvarna upotreba može malo da se razlikuje usled razlika u proizvodima, verzijama softvera, uslovima korišćenja i uticaja sredine. Stvarna situacija se može razlikovati.
* Kako bi pružila što je moguće preciznije informacije o proizvodu, specifikacije i karateristike proizvoda, kompanija HONOR može u stvarnom vremenu da prilagodi i prepravi tekst, slike i drugi sadržaj na prethodnim stranicama radi usaglašavanja sa performansama, specifikacijama, pokazateljima, delovima i drugim informacijama stvarnog proizvoda.
Zbog promena u serijama proizvoda u realnom vremenu i faktora proizvodnje i isporuke, možda nećemo da objavimo posebno obaveštenje kada je zaista potrebno da se izvrše gore navedene izmene i prilagođavanja. Molimo vas da pogledate informacije u realnom vremenu objavljene na našem zvaničnom veb-sajtu.