TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Vastuullinen hallintotapa

Liiketoiminnan etiikka, vaatimustenmukainen
toiminta, tietosuoja,

kyberturvallisuus ja tietoturva ovat
liiketoimintamme perusta.

 • Menettelyohjeet

  Menettelyohjeet (”ohjeet”) määrittävät perusperiaatteet, jotka ohjaavat vuorovaikutustamme työntekijöiden ja liikekumppaneiden kanssa sekä ilmaisevat vakaumuksemme noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä kaikissa tilanteissa. Noudattamalla ohjeita tarkasti pyrimme luomaan luottamusta ja kunnioitusta työntekijöiden, kumppaneiden ja yhteisöjen keskuudessa sekä noudattamaan yhtiömme ydinarvoja: asiakaskeskeisyys, kova työ ja omistautuminen, yksinkertaisuus ja tehokkuus, avoimuus ja innovatiivisuus sekä pyrkimys erinomaisuuteen.

  Lue lisää

 • Rehellisyyttä koskeva lausunto

  HONOR harjoittaa liiketoimintaa reilua kilpailua sekä lahjonnan ja korruption vastaisuutta koskevien lakien mukaisesti. HONOR asettaa lahjonnan ja korruption vastaisuutta koskevat velvoitteensa kaupallisten etujensa edelle ja varmistaa, että kaikkea HONORin liiketoimintaa kehitetään oikeudenmukaisuuden, tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden pohjalta.
  HONOR kieltää omaisuuden tai muun arvoa omaavan antamisen vastapuolen työntekijöille ja muille henkilöille, jotka voivat vaikuttaa liiketapahtumaan, korruptiotarkoituksessa liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tai sopimattoman edun hankkimiseksi. Tämän lisäksi HONOR kieltää työntekijöitään ottamasta lahjuksia tai pyytämästä suoraan tai välillisesti lahjoja tai etuja.
  HONOR vaatii kaikkia kumppaneita (mukaan lukien toimittajat, palveluntarjoajat, alihankkijat, jakelijat, edustajat, konsultit, ympäristökumppanit ja muut kumppanit) noudattamaan kaikkia sovellettavia korruptionvastaisia lakeja ja määräyksiä sekä toimialan eettisiä standardeja ja olemaan harjoittamatta minkäänlaista lahjontaa ja korruptiota.
  Jos huomaat, että HONORin työntekijä tai kumppani on rikkonut lakeja ja määräyksiä, voit ilmoittaa siitä alla annettuun sähköpostiosoitteeseen. HONOR pitää ilmoittajan henkilöllisyyden ja ilmoituksen sisällön ehdottoman luottamuksellisina.
  Sähköposti: bcgcomplain@hihonor.com

 • Vaatimustenmukaisuutta koskevat periaatteet

  HONOR on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, pitämään yllä liiketoiminnan etiikkaa ja toimimaan rehellisesti.
  HONOR on kehittänyt vaatimustenmukaisuusjärjestelmän, joka kattaa kaikkien liiketoimintojen ja -prosessien vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset.
  Tehokas vaatimustenmukaisuusjärjestelmä edellyttää kaikkien työntekijöiden sitoutumista, ja HONOR jatkaa ponnistelujaan vahvistaakseen vaatimustenmukaisuuteen perustuvaa yrityskulttuuria ja ylläpitääkseen vaatimustenmukaisuuteen liittyviä järjestelmiä, käytäntöjä ja menettelyitä.
  Raportointikanava
  Jos epäilet tai saat tietoosi, että HONORin työntekijän toiminta saattaa rikkoa lakeja ja määräyksiä, voit ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen bcgcomplain@hihonor.com. HONOR on sitoutunut pitämään ilmoittajan tiedot ja ilmoituksen sisällön ehdottoman luottamuksellisina.

 • Turvallisuustiedotteet

  Olet tervetullut ilmoittamaan HONOR-tuotteiden haavoittuvuuksista ja auttamaan meitä parantamaan tuotteidemme turvallisuutta.

  Lue lisää