TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Ympäristö

Yhteiskuntavastuu

Hallintotapa

Kirje toimitusjohtajaltamme

Me uskomme, että teknologiayhtiön suurin yhteiskunnallinen vastuu
on inspiroida ihmisiä älykkään teknologian avulla ja luoda
kekseliäämpi tulevaisuus, jotta yhä useammat ihmiset voivat
hyötyä tuotteistamme ja palveluistamme.

ESG on tie kestävään kehitykseen. Meillä on kärsivällisyyttä
ja luottamusta tehdä HONORista vihreä, välittävä ja
vastuullinen. Pysy HONORin matkassa ja ole mukana
luomassa uutta älykästä maailmaa.

Lue lisää

Kirje toimitusjohtajaltamme

Maailma globalisoituu yhä enemmän teknologian ja sivilisaation kehityksen myötä, ja yrityksen kestävän kehityksen kannalta on välttämätöntä suojella planeettaamme ja antaa kaikkien hyötyä teknologian kehityksestä.

Me uskomme, että teknologiayhtiön suurin yhteiskunnallinen vastuu on inspiroida ihmisiä älykkään teknologian avulla ja luoda kekseliäämpi tulevaisuus, jotta yhä useammat ihmiset voivat hyötyä tuotteistamme ja palveluistamme. Missiomme on luoda uusi älykäs maailma kaikille.

Uuden HONORin lanseeraamisesta lähtien olemme integroineet ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapa (ESG) -käsitteen yhtiön DNA:han. Vuonna 2021 perustimme HONOR ESG -komitean, jossa ydintiimin jäseninä on yhtiön ylintä johtoa, ja päätimme, että HONOR ESG keskittyy ympäristönsuojeluun, tekniikkaan hyvällä asialla, toimittajien yhteiskuntavastuuseen, työntekijöiden kehittämiseen, tietosuojaan, nuorten tukemiseen ja vastuulliseen hallintatapaan. Edistämme liiketoimintaamme edellä mainittujen näkökohtien pohjalta yhtiön kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Vihreä HONOR

Olemme aina noudattaneet ympäristövaikutusten vähentämisen periaatetta. Tuomme ekologisuuden ja kiertotalouden konseptin tuotesuunnitteluun ja optimoimme jatkuvasti tuotteiden ekoindikaattoreita arvioimalla tuotteen elinkaaren hiilijalanjälkeä vähentääksemme resurssien tarvetta ja energian kulutusta. Lisäämme asteittain puhtaan energian käyttöä toiminnassamme ja toteutamme toimitusketjukumppaneidemme kanssa toimia energian säästämiseksi ja energian kulutuksen vähentämiseksi, jotta voimme vähentää vaikutusta ilmastonmuutokseen. Lisäksi teemme yhteistyötä alan järjestöjen, kuten UNGC:n ja Kiinan kiertotalousjärjestön, kanssa vihreän elämän saavuttamiseksi.

Välittävä HONOR

Ymmärrämme, että tieteen ja teknologian arvo ei piile pelkästään tuotteiden vahvuudessa, vaan myös tieteen ja teknologian hyvässä käytössä digitaalisen kuilun kaventamiseksi ja kaikkien käyttäjien hyödyksi. Toivomme, että kaikilla on tasavertainen pääsy teknologian jatkuvan innovaation kautta luomaan arvoon.

HONORin tuotteiden helppokäyttötoimintojen ansiosta kymmenet miljoonat näkö- ja kuulovammaiset ihmiset voivat kokea digitaalisen maailman sujuvasti. Vanhuksille suunnatut HONORin ominaisuudet auttavat vanhuksia lukemaan sujuvasti ja kuulemaan selkeästi. Alaikäisten suojaamiseen ja valvomiseen tarkoitetut HONORIN ominaisuudet auttavat alaikäisiä navigoimaan digitaalisessa maailmassa helposti ja turvallisesti. HONORin puettavat laitteet tuovat käyttäjille mukautetun terveydenhallintakokemuksen. HONOR pitää kiinni äärimmäisestä tuotekokemuksesta ja haluaa tehdä innovatiivisia tuotteita ja tarjota kuluttajien odotukset ylittävän äärimmäisen kokemuksen luodakseen uuden älykkään maailman kaikille.

HONORilla tietosuoja on etusijalla

Yksityisyys on perusoikeus. HONOR pitää käyttäjien tietosuojaa tuotteiden ja palveluiden toimittamisen tärkeimpänä edellytyksenä. HONOR pohtii jokaisessa vaiheessa, tuotteen suunnittelusta palvelun lopulliseen tarjoamiseen, kuinka käyttäjän tietosuojaa voidaan parantaa ja kuinka käyttäjät voivat hallita henkilötietojaan itsenäisesti. HONOR jatkaa kattavan tietosuojakokemuksen tarjoamista käyttäjille innovatiivisten tietosuojatekniikoiden avulla. Teemme jatkuvasti parhaamme harjoittaessamme liiketoimintaa ja rakentaessamme luotettavaa brändiä käyttäjiämme varten.

Ekologisesti harmoninen HONOR

Yksin matkustava kulkee nopeasti, mutta seurassa matkustava kulkee pitkälle. Elämme sopusoinnussa kaikkien kumppaneidemme kanssa ja teemme yhteistyötä kehittyäksemme yhdessä. HONOR toivottaa maailman tervetulleeksi suurella innolla ja noudattaa tiukkoja työ- ja ympäristöstandardeja yhdessä toimitusketjukumppaneiden kanssa rakentaakseen harmonisen teollisen ekosysteemin. HONOR pitää työntekijöitään suurena rikkautena ja parhaan työnantajabrändin rakentamiseksi tarjoaa heille oikeudenmukaisen korvauksen ja edut sekä hyvät mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Käytämme aktiivisesti innovaatioita, tekoälyä ja muita teknologioita tukeaksemme ja kannustaaksemme nuoria saavuttamaan enemmän. HONOR Talents Global Design Contest -kilpailu lanseerattiin vuonna 2020. ”Ääretön mielikuvitus” mottonaan se tarjoaa suunnittelun vuorovaikutusalustan suunnittelijoille ja artisteille maailmanlaajuisesti ja ilmentää HONOR-brändin ainutlaatuista teknologian ja taiteen tajua. Kilpailu tarjoaa lahjakkaille suunnittelijoille mahdollisuuden itsensä esittelyyn ja kulttuurivaihtoon.

Vastuullinen HONOR

HONOR on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, harjoittamaan liiketoimintaa rehellisen liiketoimintafilosofian mukaisesti, noudattamaan liiketoiminnan perusetiikkaa, investoimaan resursseja säännöllisesti ammatillisen vaatimustenmukaisuusjärjestelmän luomiseksi sekä sisällyttämään vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset kaikkiin prosesseihin ja liiketoimiin.

Jotta voisimme tulla suureksi yhtiöksi, meidän on valittava vastuullinen polku. Asiakaskeskeisyys on ydinarvomme. Emme koskaan tavoittele liiketoiminnallista menestystä yhteiskunnan ja muiden etujen kustannuksella. Liiketoiminnan etiikka, vaatimustenmukainen toiminta, tietosuoja, kyberturvallisuus ja tietoturva ovat HONORin liiketoiminnan kulmakivet. Me näemme ne yhtiön elämänä.

ESG on tie kestävään kehitykseen. Meillä on kärsivällisyyttä ja luottamusta tehdä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa uuden älykkään maailman luomiseksi kaikille.

HONORin ESG-virstanpylväät

03/2022
HONORin ESG-strategioiden kehittäminen
02/2022
Shenzhen HONOR Smart Machine Co. Ltd sai ”National Smart Manufacturing Demonstration Factory” -palkinnon
02/2022
HONORin menettelyohjeiden julkaiseminen
12/2021
Liittyminen Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen (UNGC)
11/2021
"2021 Guangdong Excellent Enterprise for Smart Accessibility Innovative Technology and Products" -palkinto
08/2021
HONORin ESG-komitean perustaminen
04/2021
ISO/IEC 27701 -järjestelmän sertifiointi
04/2021
Ympäristönsuojelun edistymistä koskevien tietojen ensimmäinen julkaisu
03/2021
ISO14001-, ISO45001- ja ISO27001-järjestelmien sertifiointi

HONORin ESG-asioiden strateginen suunta

ESG-tapahtumat