TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

HONOR-ALUSTAN KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty viimeksi: 6. kesäkuuta 2021

1 Ehdot

Nämä käyttöehdot ("verkkosivuston ehdot") koskevat sinua henkilökohtaisesti ja Honor-alustan käyttöäsi osoitteessa www.honor.com/fi/ (jäljempänä "alusta" tai "tämä alusta"). Tämän virtuaalisen alustan on luonut, sen on toimittanut ja sitä ylläpitää Honor Technologies (FI) Co., Ltd (jäljempänä "Honor" tai "me").

Käyttämällä alustaa hyväksyt nämä verkkosivuston ehdot. Alustan käyttö ja sinulle tarjotut alustan toiminnot ovat sallittuja vain, jos olet hyväksynyt verkkosivuston ehdot etukäteen. ÄLÄ KÄYTÄ ALUSTAA, JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA EHTOJA.

Pidätämme oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa milloin tahansa osia näistä verkkosivuston ehdoista. Sinun vastuullasi on tarkistaa nämä verkkosivuston ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Alustan jatkuva käyttö muutosten julkaisemisen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt tällaiset muutokset. Sinun on lopetettava välittömästi alustan käyttö, jos vastustat joitakin verkkosivuston ehtojen muutoksia.

Hyväksyt sen, että voimme oman harkintamme mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta lopettaa alustan käyttösi ja/tai estää alustan käyttösi tulevaisuudessa, jos toteamme, että olet rikkonut näitä verkkosivuston ehtoja tai muita sopimuksia tai ohjeita, jotka voivat liittyä alustan käyttöösi.

2 Muut ehdot, jotka voivat soveltua

Lisäehtoja voidaan soveltaa tuotteidemme tai palvelujemme tarjoamiseen, mukaan lukien tapahtumat, kampanjat tai muut vastaavat ominaisuudet, ja alustan tiettyihin osiin tai ominaisuuksiin, jotka kaikki ehdot tehdään tällä viittauksella osaksi näitä verkkosivuston ehtoja. Suostut noudattamaan tällaisia muita ehtoja. Jos näiden verkkosivuston ehtojen ja alustan tiettyihin osiin tai alustan kautta tarjottaviin palveluihin julkaistujen tai sovellettavien ehtojen välillä on ristiriita, viimeksi mainitut ovat etusijalla alustan tai palveluiden kyseisten osien käytössäsi.

3 Tilit ja rekisteröinti

Alustan tiettyjen ominaisuuksien ja palveluiden käyttö saattaa edellyttää ennakkorekisteröintiä, mukaan lukien kolmannen osapuolen tilitunnusten määrittämisen, jos sinulla ei vielä ole sellaista. Sinun on siksi tunnustettava tällaisten kolmansien osapuolten tilien käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

Jos valitset tai saat käyttäjätunnuksen, salasanan tai muita tietoja osana turvamenettelyjämme, sinun on pidettävä tällaiset tiedot salassa ja luottamuksellisina. Et saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille. Meillä on oikeus milloin tahansa poistaa käytöstä käyttäjän valitsema tai antamamme käyttäjätunnus tai salasana, jos olet kohtuullisen käsityksemme mukaan jättänyt noudattamatta jotakin näiden verkkosivuston ehtojen määräyksistä. Jos tiedät tai epäilet, että joku muu kuin sinä tietää käyttäjätunnuksesi tai salasanasi, sinun on ilmoitettava siitä meille viipymättä osoitteeseen fi.support@hihonor.com tai puhelinnumeroon 0800774110 maanantaista perjantaihin: 9.00–17.00. Lukuun ottamatta kansallisia vapaapäiviä.

4 Honor-alustan palvelut

Jos sinut on hyväksytty jäseneksi tai aiot käyttää alustaa vain vierailijana, Honor sitoutuu tarjoamaan sinulle vastaavat toiminnot.

Alle 18-vuotiaat alaikäiset voivat tehdä ostoksia alustalla vain huoltajan ohjauksessa ja valvonnassa. Muussa tapauksessa Honor ei ota vastuuta aiheutuvista riskeistä ja veloista sovellettavien lakien sallimissa rajoissa.

5 Immateriaaliomaisuus

Olemme kaikkien tämän alustan immateriaalioikeuksien ja kaiken siinä julkaistun materiaalin omistaja tai lisenssinhaltija, mukaan lukien tekstit, kuvat, musiikki, videot, animaatiot, tavaramerkit, kuviot, kaaviot, visuaaliset käyttöliittymät ja koodit, jotka on suojattu erilaisilla immateriaalioikeuksilla ja sopimuksilla ympäri maailmaa. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Et saa käyttää mitään alustamme sisällön osaa kaupallisiin tarkoituksiin hankkimatta siihen etukäteen lisenssiä meiltä tai lisenssinantajiltamme.

Et saa muokata tulostamasi tai lataamasi materiaalin paperikopioita tai digitaalisia kopioita millään tavalla, mukaan lukien omistusoikeudellisen ilmoituksen kielen poistaminen kaikista kopioista, etkä saa käyttää mitään kuvia, valokuvia, video- tai äänijaksoja tai mitään grafiikkaa erillään mukana olevasta saatetekstistä.

Kaikki käyttö, joka ei ole verkkosivuston ehtojen mukaista, on kiellettyä. Jos rikot jotain verkkosivuston ehdoista, alustamme käyttölupa päättyy automaattisesti ja sinun on tuhottava välittömästi kaikki alustaltamme ladatut tai painetut materiaalit.

6 Lisenssi Honorille

Samalla kun sovellettavan lain suojaama tekijänoikeutesi pysyy voimassa, sinä myönnät Honorille ilmaiseksi ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, pysyvän oikeuden sisältöösi millä tahansa tavalla, joka on tarpeen tai hyödyllistä palvelujen tarjoamiseksi alustalla tai muissa Honorin julkaisuissa, mukaan lukien muun muassa muut verkkosivustot, mainosmateriaalit, videot, kuvat jne.

7 Sinun velvollisuutesi

Sitoudut aina noudattamaan verkkosivuston ehtoja ja kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vientivalvontalakeja ja -määräyksiä.Et saa käyttää väärin mitään "hakkerointia", "syvälinkkiä", "sivun kaavinta", "robottia", "hämähäkkiä" tai muita automaattisia laitteita, ohjelmia, algoritmeja, menetelmiä tai vastaavia manuaalisia prosesseja käyttääksesi, hankkiaksesi, kopioidaksesi tai seurataksesi mitään alustan osaa tai sen sisältöä tai millään tavalla jäljentää tai kiertää alustan tai sen sisällön navigointirakennetta tai esitysmuotoa, hankkia tai yrittää hankkia materiaalia, asiakirjoja tai tietoja keinoilla, jotka eivät ole tarkoituksellisesti saatavilla alustan kautta. Honor pidättää oikeuden kieltää tällaiset toiminnot. Et saa ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen alustan infrastruktuurille, järjestelmillemme tai verkoillemme tai alustaan tai Honoriin liitetyille järjestelmille tai verkoille.

Sitoudut olemaan julkaisematta materiaalia tai sopimattomina pidettyjä sisältöjä. Mikään aineistosi ei saa sisältää erityisesti:

1) hävyttömyyksiä

2) pornografiaa

3) väkivaltaista kieltä

4) yksilöön tai henkilöryhmään kohdistuvaa häirintää, pelottelua tai kiusaamista

5) sisältöä, jolla pyritään käyttämään hyödyksi muita

6) väkivallan, rasismin ja syrjinnän toistamista tai hyväksymistä

7) aineistoa, joka rikkoo sovellettavia lakeja ja/tai muiden oikeuksia (esim. tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, vilpillisen kilpailun lakeja jne.)

8) muiden tuotteiden kuin Honorin mainontaa

Honor voi milloin tahansa Honorin yksinomaisen harkinnan mukaan estää, poistaa tai muokata sellaisia aineistoja, jotka rikkovat edellä mainittuja velvoitteitasi, estää tai poistaa jäsenyytesi ja/tai peruuttaa ja estää täysin käyttösi.

Olet vastuussa omalla kustannuksellasi riittävän Internet-yhteyden ylläpidosta, joka on edellytys alustan käyttämiselle.

8 Tietosuojailmoitus

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi vain tietosuojalausuntomme mukaisesti.

9 Vastuun rajoitus

HONOR EI LUPAA, ETTÄ ALUSTA TAI MIKÄÄN SEN SISÄLTÖ, PALVELU TAI OMINAISUUS ON VIRHEETÖN TAI KESKEYTYMÄTÖN TAI ETTÄ VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ ALUSTAN KÄYTTÖ ANTAA TARKKOJA TULOKSIA. ALUSTA JA SEN SISÄLTÖ TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA "SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVANA" -PERUSTEELLA. KAIKKI ALUSTALLA ANNETUT TIEDOT VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. HONOR EI VOI VARMISTAA, ETTEI ALUSTALTA LADATUISSA TIEDOSTOISSA TAI TIEDOISSA OLE VIRUKSIA, SAASTUMISTA TAI HAITALLISIA OMINAISUUKSIA. HONOR KIISTÄÄ KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TARKKUUDESTA, LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. HONOR KIISTÄÄ KAIKEN VASTUUN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TEOISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ALUSTAN JA/TAI HONOR-PALVELUIDEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ TAI NIIHIN LIITTYEN. OLET TÄYSIN VASTUUSSA ALUSTAN JA LINKITETTYJEN ALUSTOJEN KÄYTÖSTÄ. AINOA OIKEUSSUOJAKEINOSI HONORIA VASTAAN KOSKIEN TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ ALUSTAN TAI MINKÄ TAHANSA SISÄLLÖN SUHTEEN, ON LOPETTAA ALUSTAN TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖ. TÄMÄ HUOJENNUSTEN RAJOITTAMINEN ON OSA ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN VÄLISTÄ SOPIMUSTA.

Edellä mainittua vastuunrajoituslauseketta sovelletaan lain sallimissa rajoissa vahingonkorvauksiin, vastuuseen tai vammoihin, jotka johtuvat suorituskyvyn puutteesta, virheestä, laiminlyönnistä, keskeytyksestä, poistamisesta, viasta, käytön tai lähetyksen viivästymisestä, tietokoneviruksesta, tietoliikennelinjan viasta, varkaudesta, tuhoutumisesta tai luvattomasta pääsystä, muuttamisesta tai käytöstä, joko sopimuksen rikkomisen, vahingonteon, huolimattomuuden tai muun syyn takia.

Ellei laki sitä kiellä, HONOR ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, välillisistä, esimerkillisistä, satunnaisista tai rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, mukaan lukien muun muassa menetetyt voitot ja vahingot, jotka johtuvat tuottamuksellisesta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, vaikka Honorille olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

10 Linkit muille verkkosivustoille

Jos alustamme sisältää linkkejä muille verkkosivustoille ja kolmansien osapuolten tarjoamiin resursseihin, nämä linkit on annettu vain viitteeksi. Tällaisia linkkejä ei tule tulkita hyväksynnäksi linkitetyille verkkosivustoille tai niiltä saamillesi tiedoille. Emme voi valvoa tällaisten sivustojen tai resurssien sisältöä. Suosittelemme, että tarkistat huolellisesti asianomaisten tahojen antamat tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot.

11 Muuta

Näihin verkkosivuston ehtoihin sovelletaan yksinomaan paikallista lainsäädäntöä, lukuun ottamatta tavaroiden kansainvälistä myyntiä (CISG) ja ristiriitaa tai lain valintaa koskevia sääntöjä. Mikään näissä verkkosivuston ehdoissa ei kuitenkaan vie sinulta suojaa, joka on annettu sinulle ehdoilla, joista ei voida poiketa sopimuksella sen lain nojalla, jossa on voimassa asuinpaikassasi.