TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开
HONOR ESG Report

2021-2022 HONOR
ESG Pregled Izveštaja

Posvećeni stvaranju
bolje Budućnosti

Postavljanjem fokusa na 7 stubova, uključujući ciljeve Zaštita životne sredine, Tehnologija u dobre svrhe, Osnaživanje mladih, kompanija HONOR pomera okvir inovacija usmerenim na čoveka i doprinosi stvaranju novog inteligentnog sveta za sve ljude.

HONOR ESG Report

Zaštita životne
sredine

HONOR ESG Report

Tehnologija u
Dobre Svrhe

HONOR ESG Report

Osnaživanje
Mladih

Zaštita životne sredine

Inovacije za Ekološku Budućnost

Kao društveno odgovorna kompanija, HONOR aktivno odgovara na izazove koje postavljaju klimatske promene.

HONOR se obavezuje da će do 2045. godine postići operacije sa nultom emisijom ugljenika

Postizanje 100% upotrebe obnovljive energije i smanjenje emisije ugljenika za 88%1

Download (PDF)

2030:

Dostizanje maksimalne emisije ugljenika

2035:

Smanjenje emisija ugljenika za 36%1

4 strateška stuba koji predstavljaju oslonac kompanije HONOR u naporima za postizanje nulte emisije ugljenika

Ekološke
Operacije
Ekološki
Proizvodi
Ekološka
Proizvodnja
Ekološka
Partnerstva

Ekološke Operacije

U 2021–2022. godini kroz zamenu fizičkih sastanaka sa virtuelnim sastancima.

Emisija ugljenika smanjena je za
69.435 tona2

Ekološki Proizvodi

HONOR inkorporira koncept ekološke cirkularne ekonomije u životni ciklus razvoja proizvoda radi kreiranja eco-friendly proizvoda.

104 proizvoda dobila su Sertifikat A za zaštitu životne sredine3
98% ambalažnih materijala za model HONOR Magic Vs su neplastični
Upotreba opasnih materijala smanjena je za 3861 tonu4
Reciklirano je 1785 tona elektronskog otpada5

Ekološka Proizvodnja

Automatizovana oprema i digitalni sistemi omogućavaju kompaniji HONOR da usvoji model sa niskim sadržajem ugljenika u Industrijskom parku za inteligentnu proizvodnju kompanije HONOR u Pingšanu.

Stopa inteligentne automatizacije proizvodnje premašuje 75%
Ostvarena je ušteda od 1.2 miliona kWh električne energije kroz sisteme za upravljanje energijom i kontrolu energije

Ekološka Partnerstva

HONOR ceni održivi razvoj našeg lanca snabdevanja i aktivno sarađuje sa partnerima u težnji ka ekološkoj budućnosti.

Izvršena je verifikacija ugljeničnog otiska za preko 50+ dobavljača
Izvršena je revizija održivosti za više od 40% dobavljača
Formulisan je „Kodeks ponašanja za korporativnu društvenu odgovornost HONOR dobavljača“
Izvršeno je pridruživanje inicijativi Globalni dogovor Ujedinjenih nacija i Kineskom udruženju za cirkularnu ekonomiju u 2021. godini

Tehnologija u Dobre Svrhe

Premošćavanje Digitalnog jaza Pristupačnim Inovacijama

HONOR koristi moć inovacija da bi tehnologiju učinila dostupnijom za sve ljude.

2.9 miliona+ korisnika

Imalo je koristi od funkcije za pomoć osobama sa oštećenim vidom6

Tehnologija u Dobre Svrhe

700.000+ korisnika

Imalo je koristi od funkcija za pomoć osobama sa oštećenim sluhom7

Tehnologija u Dobre Svrhe

140.000+ korisnika

Imalo je koristi od funkcija za pomoć starijim osobama8
 

Mrežne i vanmrežne usluge bez granica9

HONOR i 14 organizacija pokrenule su Inicijativu za pristupačnost informacija putem inteligentnih terminala10

Inteligentne usluge za Inkluzivno Okruženje

HONOR pokreće funkcije pristupačnosti inteligentnim inovacijama usmerenim na čoveka.

Preko 190 miliona aktivacija YOYO glasovnog pomoćnika svakog meseca

Intelligent Services for an Inclusive Environment

Skoro 4 miliona korisnika koristi funkciju prepoznavanja Magic text svakog meseca

Intelligent Services for an Inclusive Environment

173 partnera trećih strana koriste MagicOS i pružaju usluge putem usluge YOYO predlozi

Osnaživanje Mladih

Osposobljavanje mladih kroz Različite Inicijative

Udruživanjem sa sledećom generacijom, HONOR pomaže mladima da oslobode svoj puni potencijal.

13.000+
Prijava za HONOR Talents Global Design Awards

Osnaživanje Mladih

300.000+
Prijava za HONOR Magic Moments Awards

Osnaživanje Mladih

800+
obrazovnih ustanova širom sveta učestvovalo je u projektu „HONOR Creativity Challenge“

1. U poređenju sa nivoima iz 2022. godine
2. Procena je zasnovana na „Kvantitativnom istraživačkom izveštaju“ datom u dokumentu „Sastanak na mreži pomaže u smanjenju emisije ugljenika“
3. 104 HONOR proizvoda dobila su sertifikat kategorije A od Kineskog centra za sertifikaciju kvaliteta (CQC).
4. Od 2016. godine, kompanija HONOR smanjila je upotrebu opasnih supstanci i materijala za približno 3861 tonu.
5. Kumulativna količina recikliranog elektronskog otpada počev od 2022. godine.
6. Preko 2.900.000 korisnika mesečno koristi funkciju HONOR's Screen Reader kompanije HONOR.
7. Više od 700.000 korisnika mesečno koristi funkciju AI Subtitles.
8. Preko 140.000 korisnika mesečno uživa u funkciji HONOR's Magnification kompanije HONOR.
9. Počev od decembra 2022. godine, kompanija HONOR je obezbedila dežurne linije dostupne non-stop (7x24) i obučila zaposlene za pružanje usluga pristupačnosti u preko 1000 fizičkih prodavnica.
10. Dana 20. maja 2021. godine, kompanija HONOR i 14 organizacija, uključujući Udruženje slepih Kine i Kineski institut za elektronsku standardizaciju, zajednički su pokrenuli Inicijativu za pristupačnost informacija putem inteligentnih terminala.