Гаранционна политика

Съдържание

1. Въведение

2. Гаранционно обслужване

2.1. Предмет и обхват на гаранцията

2.2. Гаранционно обслужване

2.2.1 Връщане

2.2.1.1 Срок за връщане

2.2.1.2 Указания за връщане

2.2.2 Замяна

2.2.2.1 Срок за замяна

2.2.2.2 Указания за замяна

2.2.3 Сервизно обслужване

2.2.3.1 Срок за безплатно сервизно обслужване

2.2.3.2 Указания за сервизно обслужване

2.2.3.3 Ангажимент за качество на сервизното обслужване

2.2.4 Случаи, които не се покриват от гаранцията

2.2.4.1 Случаи, които не се покриват от гаранцията за мобилни телефони (без аксесоари)

2.2.4.2 Случаи, които не се покриват от гаранцията за аксесоари

3. Допълнителна информация относно гаранцията

4. Закони и разпоредби относно защитата на правата и интересите на потребителите

 

 

1. Въведение

Искрено се надяваме, че ще останете доволни от новия продукт. Въз основа на действащите закони и разпоредби в Република България относно защитата на правата и интересите на потребителите и политиките на „HONOR“, “Honor Device Co., Ltd., има въведена гаранционна политика за продукти на „HONOR“, съгласно която Вие имате право да върнете, замените и поискате сервизно обслужване на продуктите. Ние желаем да предоставим свързани услуги.

2. Гаранционно обслужване

2.1. Предмет и обхват на гаранцията

2.1.1 Мобилни устройства

2.2. Гаранционно обслужване

2.2.1 Връщане

2.2.1.1 Срок за връщане

Ако сте закупили продукта от онлайн магазина, имате възможност на върнете продукта в срок до 14 дни от дата на получаване на продукта. Не е необходимо да посочвате причините. В такъв случай обаче ще трябва да заплатите транспортните разходи за връщане на продукта.

2.2.1.2 Указания за връщане

(1) Ако сте закупили продукта от физически магазин, трябва да го посетите отново, за да поискате връщане на продукта.

(2) Ако сте закупили продукта от онлайн магазина, поискайте връщане съгласно публикуваните указания на уебсайта.

(3) Преди да върнете устройството, направете резервно копие на личните си данни и ги изтрийте.

(4) Преди да поискате връщане на продукта, препоръчително е да направите справка със следния списък:

Вид услуга Основният продукт и аксесоарите са без липси Опаковката е цяла Фактура без промени Подарък (ако има такъв)
Връщане

2.2.2 Замяна

2.2.2.1 Указания за замяна

(1) Ако сте закупили продукта от физически магазин, трябва да го посетите отново, за да поискате замяна.

(2) Ако сте закупили продукта от онлайн магазина, поискайте замяна съгласно публикуваните указания на уебсайта.

(3) Преди да върнете устройството, направете резервно копие на личните си данни и ги изтрийте.

(4) Преди да поискате замяна на продукта, препоръчително е да направите справка със следния списък:

Вид услуга Основният продукт и аксесоарите са без липси Опаковката е цяла Фактура без промени
Замяна

2.2.3 Сервизно обслужване

2.2.3.1 Срок за безплатно сервизно обслужване

(1) Безплатно сервизно обслужване на мобилни телефони:

а) В случай на неизправност на основния продукт, която не се дължи на човешка намеса, можете да ползвате безплатно сервизно обслужване до 2 години от датата на покупката .

б) Гаранционният срок е валиден от датата на издаване на касовата бележка или на документа за покупката.

в) Като документи за покупката могат да се използват фактура, копие на фактура, гаранционна карта за продукта и касова бележка. Ако не сте в състояние да представите документ за покупката, гаранционният срок е 90 дни от датата на производство (посочена до серийния номер на устройството).

2.2.3.2 Указания за сервизно обслужване

(1) Можете да изберете опцията предаване за сервизно обслужване с изпращане по пощата. В такъв случай, проверете предварително дали съответният сервиз предлага сервизно обслужване с изпращане по пощата.

(2) Преди предаване за сервизно обслужване направете резервно копие на личните си данни.

(3) Когато изпращате устройството за сервизно обслужване, препоръчително е да носите доказателство за покупката.

2.2.4 Случаи, които не се покриват от гаранцията

2.2.4.1 Случаи, които не се покриват от гаранцията за мобилни телефони (без аксесоари)

(1) Повреди, настъпили при транспортиране или товаро-разтоварни дейности по време на връщане, замяна или сервизно обслужване.

(2) Направени модификации, разглобяване или отстраняване на повреди без одобрение от „HONOR“.

(3) Повреди на продукта, дължащи се на случайни или умишлени действия, например разливане на течност, падане, неподходящо входно напрежение, прекомерен натиск, деформация на дънната платка и др. Включват се и други неизправности, например повредено, сцепено, счупено или деформирано зарядно устройство или повреден, разкъсан или оголен кабел на зарядното устройство.

(4) Продуктът е неизправен или повреден поради неспазване на указанията за монтаж, използване, сервизно обслужване или съхранение.

(5) Моделът или номерът на посочения в гаранционната карта продукт не отговаря на самия продукт или гаранционната карта е подправена.

(6) Етикетът на продукта, бар кодът със серийния номер и гаранционният етикет са отстранени или повредени и не могат да бъдат установени.

(7) Липса на валидни листове за сервизно обслужване и валидни фактури (с изключение на тези, които могат да удостоверят, че гаранционният срок за продуктите не е изтекъл).

(8) Изтекъл гаранционен срок.

(9) Неизправности или повреди, дължащи се на непреодолима сила, например пожар, земетресение или наводнение.

3. Допълнителна информация относно гаранцията

3.1. Предходните клаузи се прилагат само за крайни продукти на „HONOR“, продавани в България.

3.2. Наличие на конкретни модели в България може се гарантира за модели според информацията на официалния уебсайт.

3.3. „HONOR“ не носи отговорност за други ангажименти, поети от продавача към потребителя, които не са включени в осигуряваната от „HONOR“ гаранция.

4. Закони и разпоредби относно защитата на правата и интересите на потребителите в България.

4.1 Законите и разпоредбите относно защитата на правата и интересите на потребителите в България, както и съответната връзка относно горепосочените продукти и услуги на „HONOR“, са посочени по-долу.

4.1.1 Закон за защита на потребителите на Република България Връзка: https://kzp.bg/zakoni-i-reglamenti