Избери друга държава или регион: Остани на този сайт Избери друг сайт

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Honor публикува месечна актуализация за поддръжка на сигурността за своите основни модели. Тази актуализация съдържа корекции за Android.

Тази актуализация за сигурност включва CVE от бюлетина за сигурност на Android от юли 2023 г:

Критично: CVE-2023-21250

Високо: CVE-2023-21670, CVE-2023-21656, CVE-2023-2136, CVE-2023-21262, CVE-2023-21261, CVE-2023-21257, CVE-2023-21251, CVE-2023-21248, CVE-2023-21247, CVE-2023-21246, CVE-2023-21245, CVE-2023-21243, CVE-2023-21241, CVE-2023-21240, CVE-2023-21239, CVE-2023-21238, CVE-2023-21145, CVE-2023-21121, CVE-2023-21120, CVE-2023-21087, CVE-2023-20942, CVE-2023-20918, CVE-2023-20910, CVE-2022-33292

Умерено: Няма

Ниско: Няма

* За повече информация относно корекциите вижте бюлетина за сигурност на Android (https://source.android.com/security/bulletin).