Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Ιανουάριος 2024:

Σημαντική: CVE-2023-45866

Υψηλή: CVE-2024-0023, CVE-2024-0021, CVE-2024-0020, CVE-2024-0019, CVE-2024-0018, CVE-2024-0016, CVE-2024-0015, CVE-2023-40085, CVE-2023-33107, CVE-2023-33106, CVE-2023-33092, CVE-2023-33087, CVE-2023-33063, CVE-2023-33055, CVE-2023-33053, CVE-2023-28588, CVE-2023-21245

Μέτρια: Καμία

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).