logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

USLOVI KORIŠĆENJA HONOR PLATFORME

Poslednji put ažurirano: 6. jun 2021.

1 Uslovi

Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi veb-sajta“) odnose se na vas lično i na vaše korišćenje Honor platforme na adresi www.honor.com/rs/ (u daljem tekstu „Platforma“ ili „ova Platforma“), a podrazumeva virtuelnu platformu koju kreira, pruža i održava kompanija Honor Technologies (CZ) Co., Ltd (u daljem tekstu „Honor“, „mi“, „nas“ ili „naš“).

Korišćenjem Platforme slažete se s ovim Uslovima veb-sajta. Korišćenje Platforme i funkcionalnosti koje su vam u okviru nje pružene biće vam dopušteno samo uz prethodno prihvatanje Uslova veb-sajta. AKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM OD OVIH USLOVA, NEMOJTE KORISTITI PLATFORMU.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo, izmenimo, dodamo ili uklonimo delove ovih Uslova veb-sajta. Odgovorni ste da povremeno proveravate da li je došlo do izmena ovih Uslova veb-sajta. Ako nastavite da koristite Platformu nakon objavljivanja izmena, to znači da se slažete s takvim izmenama i da na njih pristajete. Ako se protivite bilo kakvim izmenama Uslova veb-sajta, odmah morate prestati da koristite platformu.

Slažete se da, po našem isključivom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, možemo da vam ukinemo pristup Platformi i/ili blokiramo budući pristup Platformi ako utvrdimo da ste prekršili ove Uslove veb-sajta ili druge ugovore ili smernice koje mogu biti povezane sa vašim korišćenjem platforme.

2 Ostali uslovi koji mogu da se primenjuju

Na pružanje naše robe ili usluga, uključujući događaje, promocije ili druge slične sadržaje, kao i na određene delove ili funkcije Platforme mogu da se primenjuju dodatni uslovi i odredbe, uključene u ove Uslove veb-sajta putem ove reference. Pristajete da se pridržavate svih takvih uslova i odredbi. U slučaju konflikta između ovih Uslova veb-sajta i uslova objavljenih ili primenjenih na bilo koji deo Platforme, kao i bilo kojih usluga koje se nude na Platformi ili putem nje, potonji će imati prednost u odnosu na vaše korišćenje takvih delova Platforme ili usluga.

3 Nalozi i registracija

Korišćenje određenih funkcija i usluga na Platformi može zahtevati prethodnu registraciju, uključujući to da morate da podesite ID vaših naloga treće strane ukoliko ga nemate. Prema tome, moraćete da potvrdite uslove korišćenja i politike privatnosti povezane sa takvim nalozima treće strane.

Ako u okviru naših bezbednosnih postupaka izaberete korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo koje druge informacije ili vam se one dodele, takve podatke morate čuvati u tajnosti i poverljivosti. Ne smete ih otkriti trećim stranama. Imamo pravo da u svakom trenutku onemogućimo vaš korisnički identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili smo vam ih mi dodelili, ukoliko se prema našem razumnom mišljenju ne pridržavate bilo koje odredbe u okviru ovih Uslova veb-sajta. Ukoliko znate ili sumnjate da neko drugi osim vas zna vaš korisnički identifikacioni kod ili lozinku, morate nas odmah obavestiti o tome na adresu rs.support@honor.com ili putem broja 0800210208 od ponedeljka do petka: 09:00–18:00. Osim državnih praznika.

4 Usluge u okviru Honor platforme

Ako ste primljeni kao član ili nameravate da pristupate Platformi samo kao posetilac, kompanija Honor se obavezuje da će vam pružati odgovarajuće funkcionalnosti.

Osobe mlađe od 18 godina mogu da kupuju na Platformi samo uz usmeravanje i nadzor staratelja, u suprotnom kompanija Honor neće preuzeti nikakvu odgovornost za rizike i odgovornosti koji iz toga proiziđu u meri koju dozvoljavaju važeće zakonske odredbe.

5 Intelektualna svojina

Mi smo vlasnik ili nosilac licence na sva prava intelektualne svojine na ovoj Platformi i svih materijala objavljenih na njoj, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, muziku, video zapise, animacije, žigove, obrasce, grafikone, vizuelni interfejs i kod, koji su zaštićeni različitim zakonima i sporazumima za zaštitu intelektualne svojine širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Ne smete da koristite nijedan deo sadržaja na našoj Platformi u komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja od nas ili naših davalaca licence.

Ne smete vršiti izmene u papirnim ili digitalnim kopijama bilo kog materijala kojeg ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način, uključujući uklanjanje obaveštenja o vlasništvu u svim kopijama, niti smete zasebno da koristite bilo kakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili grafike iz bilo kog pratećeg teksta.

Svaka upotreba koja nije u skladu sa Uslovima veb-sajta je zabranjena. Ako prekršite bilo koji od Uslova veb-sajta, automatski će vam se ukinuti dozvola za korišćenje naše Platforme i moraćete odmah da uništite sve preuzete ili odštampane materijale sa naše Platforme.

6 Davanje licence kompaniji Honor

Iako to neće uticati na vaša autorska prava zaštićena važećim zakonom, ovim ustupate kompaniji Honor neisključivo, globalno, trajno pravo na besplatno korišćenje vašeg sadržaja na bilo koji način koji je neophodan ili koristan za pružanje usluga na Platformi ili bilo kojim drugim javnim sadržajima kompanije Honor, uključujući, ali ne ograničavajući se na druge veb-sajtove, reklamne materijale, video zapise, slike itd.

7 Vaše obaveze

Obavezujete se da ćete se u svakom trenutku pridržavati Uslova veb-sajta i svih važećih nacionalnih i međunarodnih zakona i propisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone i propise o kontroli izvoza. Ne smete da zloupotrebljavate „hakovanje“, „duboke veze“, „izvlačenje podataka iz stranica“, „robote“, „pauke“ ili druge automatske uređaje, programe, algoritme, metodologije ili bilo koje slične ili ekvivalentne ručne postupke za pristup, preuzimanje, kopiranje ili nadgledanje bilo kojeg dela Platforme ili njenog sadržaja, niti da na bilo koji način reprodukujete ili zaobilazite navigacionu strukturu ili prezentaciju Platforme ili njenog sadržaja kako biste pribavili ili pokušali da pribavite bilo koji materijal, dokumente ili informacije na bilo koji način koji nije namenski učinjen dostupnim putem Platforme. Kompanija Honor zadržava pravo da zabrani bilo kakve aktivnosti takve vrste. Ne smete preduzeti bilo kakvu radnju koja bi mogla da postavi nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje na infrastrukturu Platforme ili naših sistema ili mreža, odnosno, bilo kojih sistema ili mreža povezanih sa Platformom ili kompanijom Honor.

Obavezujete se da nećete objavljivati materijale ili davati doprinose koji se smatraju neprikladnim. Iznad svega, nijedan vaš doprinos ne sme da sadrži:

1) vulgarnosti
2) pornografiju
3) govor nasilja
4) uznemiravanje, zastrašivanje ili maltretiranje pojedinca ili grupe pojedinaca
5) sadržaj čija je svrha da iskorišćava druge
6) prenošenje ili odobravanje nasilja, rasizma i diskriminacije
7) materijal koji krši važeće zakone i/ili prava drugih (npr. žigovi, autorska prava, zakoni o nelojalnoj konkurenciji itd.)
8) reklame za proizvode koji ne pripadaju kompaniji Honor U svakom trenutku i po svom isključivom nahođenju, kompanija Honor može da blokira, izbriše ili izmeni doprinose koji krše vaše gorenavedene obaveze, kao i da blokira ili izbriše vaše članstvo i/ili da vam u potpunosti onemogući/blokira pristup. Odgovorni ste da o svom trošku održavate odgovarajuću internet vezu koja predstavlja uslov za korišćenje Platforme.

8 Napomena o privatnosti

Obrađivaćemo vaše lične podatke isključivo na način definisan u našoj Izjavi o privatnosti.

9 Ograničenje odgovornosti

KOMPANIJA HONOR NE MOŽE DA GARANTUJE DA ĆE PLATFORMA ILI BILO KOJI NJEN SADRŽAJ, USLUGA ILI FUNKCIJA BITI BEZ GREŠAKA ILI BEZ PREKIDA, DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI ILI DA ĆE VAM KORIŠĆENJE PLATFORME PRUŽITI ODREĐENE REZULTATE. PLATFORMA I NJEN SADRŽAJ SE ISPORUČUJU „TAKVI KAKVI JESU“ I „TAKVI KAKVI SU DOSTUPNI“. SVE INFORMACIJE OBEZBEĐENE NA PLATFORMI MOGU BITI IZMENJENE BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA. KOMPANIJA HONOR NE MOŽE DA GARANTUJE DA BILO KOJE DATOTEKE ILI PODACI KOJE PREUZMETE SA PLATFORME NEMAJU VIRUSE, NISU ZARAŽENE ILI NEMAJU ŠTETNE KARAKTERISTIKE. KOMPANIJA HONOR NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU, IZRIČITU ILI PODRAZUMEVANU, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU GARANCIJU ZA TAČNOST, NEKRŠENJE PRAVA, PRIKLADNOST ZA PRODAJU I POGODNOST ZA ODREĐENU SVRHU. KOMPANIJA HONOR SE ODRIČE BILO KOJE I SVAKE ODGOVORNOSTI ZA DELA, PROPUSTE I POSTUPKE BILO KOJIH TREĆIH LICA U VEZI ILI SRODSTVU SA VAŠIM KORIŠĆENJEM PLATFORME I/ILI BILO KOJIH USLUGA KOMPANIJE HONOR. PREUZIMATE CELOKUPNU ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE OVE PLATFORME I SVIH POVEZANIH PLATFORMI. VAŠ JEDINI PRAVNI LEK PROTIV KOMPANIJE HONOR U SLUČAJU NEZADOVOLJSTVA PLATFORMOM ILI BILO KOJIM SADRŽAJEM JESTE DA PRESTANE DA KORISTITE PLATFORMU ILI BILO KOJI TAKAV SADRŽAJ. OVO OGRANIČENJE OSLOBAĐANJA OD OBAVEZA DEO JE SPORAZUMA IZMEĐU RELEVANTNIH STRANA.

U najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava zakon, gorenavedeno odricanje odgovornosti odnosi se na bilo kakvu štetu, odgovornost ili povrede nastale usled neizvršenja usluge, greške, propusta, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu, računarskog virusa, prekida komunikacione linije, krađe ili uništavanja, odnosno, neovlašćenog pristupa, izmene ili korišćenja, bilo zbog kršenja ugovora, delikta, nemara ili nekog drugog razloga.

Osim kada je to zakonom zabranjeno, kompanija Honor ni u kom slučaju neće snositi odgovornost prema vama za bilo kakvu indirektnu, posledičnu, primernu, slučajnu ili kaznenu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit i štetu prouzrokovanu vašim nesavesnim kršenjem obaveze poverljivosti, čak i ako je kompanija Honor obaveštena o mogućnosti takve štete.

10 Veze ka drugim veb-sajtovima

U slučajevima kada naša Platforma sadrži veze ka drugim veb-sajtovima i resursima koje pružaju treće strane, ove veze su vam pružene samo radi informacije. Takve veze ne treba posmatrati kao naše odobravanje povezanih veb-sajtova ili informacija koje od njih možete dobiti. Nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem takvih veb-sajtova ili resursa. Preporučujemo vam da pažljivo pregledate politike privatnosti i uslove korišćenja koje objavljuju odgovarajući subjekti.

11 Razno

Ovi Uslovi za veb-sajt biće isključivo regulisani lokalnim zakonom, isključujući pravila o međunarodnoj prodaji robe (CISG) i pravila o pravnom konfliktu/izboru. Međutim, u ovim Uslovima veb-sajta ne postoji ništa što bi vas lišilo zaštite koju vam pružaju odredbe od kojih se ne može odstupiti temeljem sporazuma na osnovu zakona jurisdikcije u kojoj imate prebivalište.