Pravila osnovne garancije:

U garantnom roku, Honor Device Co., Ltd. ili njegov ovlašćeni servis će popraviti ili zameniti, proizvod ili bilo koji značajan deo u slučaju da se utvrdi da je proizvod neispravan. Popravljeni proizvod, proizvodi ili deo obezbeđen kao zamena/dodatak mora biti bez ikakvih grešaka. Kupcu proizvoda neće biti naplaćena servisna intervencija na proizvodu tokom garantnog perioda bilo da je uređaj popravljen ili zamenjen. Svi zamenjeni (neispravni) delovi ili oprema će postati vlasništvo HONOR. Na zahtev proizvođača, od krajnjeg kupca se može zahtevati da obezbedi račun ili drugu dokumentaciju ili informacije u vezi sa datumom i mestom kupovine. Garancija se odnosi samo na sastavne komponente proizvoda koje su prvobitno isporučene i ne odnosi se na bilo koji softver ili drugu opremu.

HONOR nije odgovoran za načinjenu štetu ili gubitak svih aplikacija, podataka ili dokumenata prilikom servisnih intervencija.

Osim izričitih uslova utvrđenih gore, HONOR ne daje nikakve druge garancije, izražene ili implicitne, statutom ili na drugi način, u vezi proizvoda. U meri u kojoj to dozvoljavaju lokalni zakoni, HONOR neće biti odgovoran za nemogućnost upotrebe proizvoda, neprijatnosti, gubitka ili bilo koje druge štete, koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja proizvoda ili zbog povrede uslova navedenih ili impliciranim u uslovima navedenim iznad.

Garanciji ne podležu kvarovi nastali zbog:

  • Oštećenja i defekta na opremi izazvana upotrebom izvan normalnih i uobičajenih okolnosti
  • Nedostatka ili štete nastale usled pogrešnog testiranja, rada, održavanja, instalacije ili svake izmene ili modifikacije
  • Oštećenja nastala zloupotrebom, nemarom ili ma kako izazvanom nesrećom
  • Kvarova ili oštećenja nastala usled izlivanja hrane ili tečnosti, korozije, rđe ili upotrebe neodgovarajućeg izvora napajanja
  • Ogrebotina ili oštećenja plastičnih površina i svih spoljno izloženih delova koja su nastala zbog normalne upotrebe (kozmetička šteta)

Gubitak garancije nastaje ukoliko:

  • Je serijski broj ili zaštitna nalepnica na opremi oštećena ili uklonjena
  • Ne postoji nikakav dokaz o kupovini uređaja
  • Je izvršena neovlašćena demontaža, popravka, izmena ili modifikacija koja uključuje pristup administratorskim pravima uređaja (root access, rooting) kao i upotreba modifikovanog firmvera koji nije odobren od strane HONOR (custom ROM, custom Recovery)
  • Ako je uređaj oštećen toliko da su troškovi popravke veći od tržišne cene novog uređaja, totalna šteta – uređaj nije moguće servisirati

Uslovi garancije – preuzmite PDF dokumnet