Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ HONOR

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2021

1 Οι Όροι

Αυτοί οι Όροι χρήσης (οι «Όροι ιστότοπου») ισχύουν για εσάς προσωπικά και τη χρήση που πραγματοποιείτε στην πλατφόρμα Honor στη διεύθυνση www.honor.com/gr/ (εφεξής, θα αναφέρεται ως «η Πλατφόρμα» ή «αυτή η Πλατφόρμα»), η οποία είναι μια εικονική πλατφόρμα που δημιουργείται, παρέχεται και συντηρείται από την Honor Technologies (CZ) Co., Ltd (εφεξής «εμείς», «εμάς» ή «μας» ή «Honor»).

Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους ιστότοπου. Η χρήση της πλατφόρμας και των λειτουργιών που σας παρέχονται σε εντός του φάσματος της Πλατφόρμας θα αποτελεί μόνο παραδεκτό θέμα υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης αποδοχής των όρων ιστότοπού σας. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή καταργήσουμε τμήμα αυτών των Όρων ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Αποτελεί δική σας ευθύνη το να ελέγχετε αυτούς τους Όρους ιστότοπου κατά διαστήματα για αλλαγές. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μετά από τη δημοσίευση των αλλαγών, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές και συμφωνείτε με αυτές. Αν έχετε αντιρρήσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους ιστότοπου, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Πλατφόρμας.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγουμένως να σας ειδοποιήσουμε, να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα ή/και να αποκλείσουμε μελλοντική πρόσβαση στην Πλατφόρμα, αν διαπιστωθεί ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους ιστότοπου ή άλλες συμφωνίες ή οδηγίες που ενδεχομένως συνδέονται με τη χρήση της Πλατφόρμας από σας.

2 Άλλοι όροι που ενδέχεται να ισχύουν

Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις για την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων, προωθητικών ενεργειών ή άλλων παρόμοιων δυνατοτήτων και για συγκεκριμένα τμήματα ή δυνατότητες της Πλατφόρμας. Όλοι αυτοί οι όροι αποτελούν μέρος αυτών των Όρων ιστότοπου σύμφωνα με αυτήν την αναφορά. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αν υπάρχει διένεξη ανάμεσα σε αυτούς τους Όρους ιστότοπου και τους όρους που δημοσιεύτηκαν ή ισχύουν για συγκεκριμένα μέρη αυτής της Πλατφόρμας ή για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται στην Πλατφόρμα ή μέσω αυτής, θα ισχύουν οι τελευταίοι αναφορικά με τη χρήση αυτών των τμημάτων της Πλατφόρμας ή των υπηρεσιών.

3 Λογαριασμοί και εγγραφή

Η χρήση συγκεκριμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών της Πλατφόρμας ενδέχεται να χρειάζεται την προηγούμενη εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης αναγνωριστικών λογαριασμών τρίτων, αν δεν έχετε ήδη. Συνεπώς, θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου που σχετίζονται με αυτούς τους λογαριασμούς τρίτων.

Αν επιλέξετε ή έχετε λάβει κωδικό αναγνώρισης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες ως μέρος των διαδικασιών μας ασφαλείας, θα πρέπει να διατηρήσετε κρυφές και εμπιστευτικές αυτές τις πληροφορίες. Δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό σας πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από σας είτε έχει εκχωρηθεί από μας, αν θεωρούμε εύλογα ότι έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με κάποιες από τις διατάξεις σε αυτούς τους Όρους ιστότοπου. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό σας πρόσβασης, πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα στη διεύθυνση gr.support@hihonor.com ή στο 008003252734, 2103007469 από Δευτέρα ως Παρασκευή: 09:00 - 18:00. Εκτός αργιών.

4 Υπηρεσίες πλατφόρμας Honor

Αν έχετε γίνει μέλος ή αν σκοπεύετε μόνο να έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα ως επισκέπτης, η Honor αναλαμβάνει να σας παρέχει τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών μπορούν να κάνουν αγορές στην Πλατφόρμα μόνο με την καθοδήγηση και την επιτήρηση κηδεμόνα, καθώς η Honor δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν κινδύνους ή ζημίες που τυχόν προκύψουν στον βαθμό που επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

5 Πνευματική ιδιοκτησία

Είμαστε οι κάτοχοι ή ιδιοκτήτες όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την Πλατφόρμα και όλο το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εικόνων μουσικής. βίντεο, κινούμενων σχεδίων, εμπορικών σημάτων, μοτίβων, γραφημάτων, οπτικών διεπαφών και κώδικα, που προστατεύονται από διάφορους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και συμφωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μέρος του περιεχομένου στην Πλατφόρμα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε προηγουμένως άδεια για κάτι τέτοιο από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν φυσικά ή ψηφιακά αντίγραφα που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης ειδοποιήσεων που μας ανήκουν σε όλα τα αντίγραφα και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή διαδοχικούς ήχους ή γραφικά ξεχωριστά από το συνοδευτικό τους κείμενο.

Οποιαδήποτε χρήση που δεν συμφωνεί με τους όρους του ιστότοπου απαγορεύεται. Αν παραβιάσετε κάποιους από τους Όρους ιστότοπου, οι άδειες που έχετε για τη χρήση της Πλατφόρμας μας τερματίζονται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως τυχόν υλικά που κατεβάσατε ή εκτυπώσατε από την Πλατφόρμα μας.

6 Άδεια της Honor

Παρόλο που τα πνευματικά σας δικαιώματα που προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία δεν επηρεάζονται, με το παρόν δίνετε στην Honor το μη αποκλειστικό και μόνιμο σε παγκόσμιο επίπεδο δικαίωμα αναφορικά με τα περιεχόμενά σας με όποιον τρόπο είναι αναγκαίος ή χρήσιμος για τη δωρεάν παροχή των υπηρεσιών στην Πλατφόρμα ή σε άλλες δημοσιεύσεις της Honor, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά άλλων ιστότοπων, διαφημιστικού υλικού, βίντεο, εικόνων κ.λπ.

7 Οι υποχρεώσεις σας

Αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε, ανά πάσα στιγμή, με τους Όρους της Ιστοσελίδας και όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων και κανονισμών ελέγχου. Δεν μπορείτε να κάνετε κατάχρηση συσκευών «διείσδυσης», τύπου «deep-link», «page-scrape», «robot», «spider» ή άλλων αυτοματοποιημένων συσκευών, προγραμμάτων, αλγορίθμων, μεθοδολογιών ή παρόμοιων ή αντίστοιχων μη αυτόματων διεργασιών για την πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της Πλατφόρμας ή του περιεχομένου της ή για οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης της Πλατφόρμας ή του περιεχομένου της για την απόκτηση ή την απόπειρα απόκτησης υλικών, εγγράφων ή πληροφοριών με μέσα που δεν ήταν διαθέσιμα για αυτόν τον σκοπό μέσω της Πλατφόρμας. Η Honor διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης τέτοιων δραστηριοτήτων. Δεν μπορείτε να ενεργήσετε με τρόπο που να θέτει παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στην υποδομή της Πλατφόρμας ή στα συστήματα ή δίκτυά μας ή σε συστήματα ή δίκτυα συνδεδεμένα με την πλατφόρμα ή την Honor.

Αναλαμβάνετε ότι δεν δημοσιεύετε υλικό ούτε θα ανεβάσετε περιεχόμενο που θεωρούνται ακατάλληλο. Συγκεκριμένα, τίποτε από όσα αναφέρετε δεν επιτρέπεται να περιέχουν:

• 1) βωμολοχίες

• 2) πορνογραφία

• 3) βίαιη γλώσσα

• 4) ενέργειες παρενόχλησης, εκφοβισμού ή απειλών εις βάρος ατόμων ή ομάδων ατόμων

• 5) περιεχόμενο που στοχεύει στην εκμετάλλευση άλλων

• 6) αναπαραγωγή ή αποδοχή βίας, ρατσισμού και προκαταλήψεων

• 7) υλικό που παραβιάζει τους σχετικούς νόμους ή/και τα δικαιώματα άλλων (π.χ. εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, νόμοι περί αθέμιτου ανταγωνισμού κ.λπ.)

• 8) διαφημίσεις για προϊόντα που δεν είναι Honor

Η Honor μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Honor, να αποκλείσει, να διαγράψει ή να τροποποιήσει αυτό το περιεχόμενο που παραβιάζει τις παραπάνω υποχρεώσεις σας, να αποκλείσει ή να διαγράψει την ιδιότητα μέλους σας ή/και να ακυρώσει/αποκλείσει εντελώς την πρόσβασή σας.

Έχετε την ευθύνη για τη συντήρηση με δικά σας έξοδα επαρκούς σύνδεσης στο Ίντερνετ, που αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της Πλατφόρμας.

8 Δήλωση περί απορρήτου

Θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου μας.

9 Περιορισμός ευθύνης

Η HONOR ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΟ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η HONOR ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ Ή ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. Η HONOR ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η HONOR ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HONOR. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ. Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ HONOR ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η παραπάνω αποποίηση ευθυνών ισχύει για οποιεσδήποτε ζημίες, υποχρεώσεις ή βλάβες που προκαλούνται λόγω αποτυχίας απόδοσης, σφάλματος, παράλειψης, διακοπής, διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρησης αναφορικά με τη λειτουργία ή μεταβίβαση, ιό υπολογιστών, αποτυχία γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή χρήση είτε πρόκειται για παραβίαση συμβολαίου, αδικοπραξία, αμέλεια ή άλλη αιτία ενέργειας.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαγορεύεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Honor δεν θα φέρει την ευθύνη για άμεσες, αποθετικές, συμπτωματικές ή ποινικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας κερδών και βλαβών που τυχόν προκληθούν από τη δική σας αμελή παραβίαση των υποχρεώσεων απορρήτου, ακόμη και αν η Honor έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών.

10 Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Όταν η Πλατφόρμα μας περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο ενημερωτικά. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι έχουν την έγκρισή μας αναφορικά με τους συνδεδεμένους ιστότοπους ή τις πληροφορίες που μπορείτε να λάβετε από αυτούς. Δεν έχουμε έλεγχο των περιεχομένων αυτών των ιστότοπων ή πόρων. Προτείνουμε να ελέγχετε προσεκτικά τις πολιτικές περί απορρήτου και τους όρους χρήσης που εκδίδουν οι αντίστοιχες οντότητες.

11 Διάφορα

Αυτοί οι Όροι ιστότοπου θα διέπονται αποκλειστικά από την τοπική νομοθεσία, με εξαίρεση τους κανόνες διεθνών πωλήσεων (CISG) και όσων αναφέρονται σε διενέξεις/επιλογή νόμων. Ωστόσο, τίποτε σε αυτούς τους Όρους ιστότοπου δεν θα σας στερήσει την προστασία που σας παρέχουν οι διατάξεις και δεν μπορούν να υποτιμηθούν από τη συμφωνία βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στην περιοχή κατοικίας σας.