NAGRODA

WYGRAJ HONOR PLAY I INNE NAGRODY

Regulamin konkursu

Konkurs towarzyszący internetowej transmisji na żywo dot. smartfona Honor Play (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez markę smartfonów Honor (zwaną dalej „Honor”). Uczestnicy konkursu (zwani dalej „Uczestnikami”) biorą udział w Konkursie poprzez zamieszczanie komentarzy dotyczących smartfonów Honor. Przyjmuje się, że wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na następujące warunki:

Harmonogram Konkursu

Od 00:00 w dniu 28 sierpnia do 24:00 w dniu 31 sierpnia (GMT+2)

Regulamin

Konkurs składa się z dwóch części:

1. Komentowanie w celu wygrania akcesorium Honor

(1) Uczestnicy mogą przesyłać komentarze, aby wygrać akcesorium Honor. Każdy uczestnik ma tylko jedną szansę na wygranie nagrody dziennie, a przyznana zostanie wyłącznie największa z wygranych nagród.

(2) Uczestnicy, których numer kolejny komentarza jest wielokrotnością liczby 50 (np. 50, 100, 150), mogą otrzymać nagrodę.

(3) Zostanie rozlosowanych łącznie 30 nagród, w tym przenośny głośnik Bluetooth Honor Music Egg, zestaw słuchawkowy Honor AM15 oraz zestaw słuchawkowy Bluetooth xSport AM61.

(4) Po zamieszczeniu komentarza po raz pierwszy Uczestnik otrzyma obraz z losowym kodem. Zwycięskie kody będą publikowane w czasie rzeczywistym, a lista wszystkich zwycięzców zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu.

(5) Zwycięzcy mogą zgłosić się do organizatora, przesyłając obraz z losowym kodem i podając adres do wysyłki, w ciągu siedmiu dni roboczych od zakończenia Konkursu.

(6) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Huawei Device Co., Ltd.

2. Komentowanie w celu wygrania smartfona Honor Play

(1) Uczestnicy mogą przesyłać komentarze na temat smartfona Honor Play, aby go wygrać.

(2) Organizator wyłoni zwycięzcę, wybierając spośród najciekawszych i najbardziej innowacyjnych komentarzy.

(3) Zwycięzca otrzyma w nagrodę smartfon Honor Play (4 GB + 64 GB). Kolor urządzenia jest wybierany losowo.

(4) Po zamieszczeniu komentarza po raz pierwszy Uczestnik otrzyma obraz z losowym kodem. Zwycięski kod zostanie opublikowany w ciągu trzech dni od zakończenia Konkursu.

(5) Zwycięzca może zgłosić się do organizatora, przesyłając obraz z losowym kodem i podając adres do wysyłki, do końca sierpnia 2018 r.

(6) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Huawei Device Co., Ltd.

Dystrybucja nagród

Nagród nie wolno przenosić na inne osoby ani wymieniać na gotówkę lub inne przedmioty. Aby odebrać nagrodę, każdy zwycięzca musi podać prawidłowe dane kontaktowe (w tym adres e-mail, imię i nazwisko, pełen adres wysyłki, numer telefonu i kod pocztowy) w ciągu siedmiu dni od publikacji listy zwycięzców. Nagrody zostaną wysłane w ciągu trzydziestu dni roboczych. Honor pokrywa wszelkie cła i opłaty za wysyłkę ekspresową. Jeśli nagroda nie zostanie przekazana zwycięzcy z jego winy, przyjmuje się, że zwycięzca zrzekł się prawa do odbioru nagrody.

Prywatność i ochrona danych

Honor oświadcza, że informacje zbierane w ramach Konkursu nie będą sprzedawane, udostępniane ani ujawniane osobom trzecim (z wyjątkiem partnerów Honor obsługujących Konkurs).
Honor zbiera dane osobowe wyłącznie od zwycięzców. Ponieważ Konkurs jest otwarty dla użytkowników z całego świata, może mieć miejsce transgraniczne przenoszenie danych osobowych (na przykład przenoszenie danych między wieloma krajami lub poza UE). Takie dane będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby dystrybucji nagród, a Honor zobowiązuje się chronić te dane i usunąć je w ciągu półrocza.