ΔΩΡΟ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΟ HONOR PLAY ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ

Κανόνες Δραστηριότητας

Η Δραστηριότητα ζωντανού streaming σε Honor Play μέσω Ίντερνετ (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Δραστηριότητα») διοργανώνεται από την εταιρεία Honor Smartphone (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Honor»). Οι συμμετέχοντες στη Δραστηριότητα (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «Συμμετέχοντες») παίρνουν μέρος στη Δραστηριότητα υποβάλλοντας σχόλια σε smartphone της Honor. Όλοι οι Συμμετέχοντες θα θεωρηθεί ότι έχουν συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν.

Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητας

00:00 στις 28 Αυγούστου έως 24:00 στις 31 Αυγούστου (ώρα Γκρίνουιτς +2)

Κανόνες

Η Δραστηριότητα αποτελείται από δύο μέρη:

1. Σχόλιο με έπαθλο ένα αξεσουάρ της Honor

(1) Οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν σχόλια για να κερδίσουν ένα αξεσουάρ της Honor. Κάθε συμμετέχων έχει μόνο μία ευκαιρία για να κερδίσει κάποιο έπαθλο κάθε μέρα και θα παίρνει το μεγαλύτερο κερδισμένο έπαθλο.

(2) Έπαθλο μπορούν να κερδίσουν οι συμμετέχοντες των οποίων το σχόλιο έχει αριθμό σειράς που είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 50 (π.χ. 50, 100 και 150).

(3) Θα απονεμηθούν με τυχαία σειρά συνολικά 30 έπαθλα, στα οποία περιλαμβάνονται φορητά ηχεία Bluetooth Honor Music Egg, ακουστικά Honor AM15 και ακουστικά xSport AM61.

(4) Σε κάθε Συμμετέχοντα θα δοθεί μια εικόνα με τυχαίο κωδικό μετά την υποβολή σχολίου για πρώτη φορά. Οι κωδικοί που κερδίζουν θα δημοσιοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο και, μετά το πέρας της Δραστηριότητας, θα δημοσιευτεί ένας κατάλογος με όλους τους νικητές.

(5) Οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διοργανωτή μόλις εμφανιστεί η εικόνα με τον τυχαίο κωδικό για να δώσουν τη διεύθυνση παραλήπτη εντός επτά εργάσιμων ημερών μετά το πέρας της Δραστηριότητας.

(6) Στη Δραστηριότητα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της εταιρείας Huawei Device Co., Ltd.

2. Σχόλιο με έπαθλο ένα Honor Play

(1) Οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν σχόλια για να κερδίσουν ένα Honor Play.

(2) Ο διοργανωτής θα επιλέξει ως νικητήριο σχόλιο το πιο μοναδικό και καινοτομικό σχόλιο.

(3) Το έπαθλο που θα απονεμηθεί θα είναι μια μονάδα Honor Play (4 GB + 64 GB). Το χρώμα της συσκευής επιλέγεται τυχαία.

(4) Σε κάθε Συμμετέχοντα θα δοθεί μια εικόνα με τυχαίο κωδικό μετά την υποβολή σχολίου για πρώτη φορά. Ο νικητήριος κωδικός θα γίνει γνωστός εντός τριών ημερών μετά το πέρας της Δραστηριότητας.

(5) Ο νικητής μπορεί να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή μόλις εμφανιστεί η εικόνα με τον τυχαίο κωδικό για να δώσει τη διεύθυνση παραλήπτη ως το τέλος του Αυγούστου του 2018.

(6) Στη Δραστηριότητα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της εταιρείας Huawei Device Co., Ltd.

Απονομή επάθλων

Τα έπαθλα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο ούτε να ανταλλαχθούν με μετρητά ή άλλα αντικείμενα. Κάθε νικητής πρέπει να δώσει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (στα οποία περιλαμβάνονται η διεύθυνση email, το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση παράδοσης, ο αριθμό τηλεφώνου και ο ταχυδρομικός του κώδικας) για να μπορέσει να ζητήσει το έπαθλό του εντός επτά ημερών μετά τη δημοσίευση των καταλόγων των νικητών. Τα έπαθλα θα αποσταλούν εντός τριάντα εργάσιμων ημερών. Η Honor θα καλύψει όλους τους δασμούς και όλα τα έξοδα επείγουσας μεταφοράς. Αν κάποιο έπαθλο δεν απονεμηθεί σε έναν νικητή από δική του υπαιτιότητα, θα θεωρηθεί ότι ο νικητής έχει αποποιηθεί το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου.

Απόρρητο και προσωπικά δεδομένα

Η Honor εγγυάται ότι οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν για τη Δραστηριότητα δεν θα πωληθούν, δεν θα κοινοποιηθούν ή δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους (εκτός από τους συνεργάτες της Honor που διεξάγουν τη Δραστηριότητα).
Η Honor συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο από τους νικητές. Δεδομένου ότι η Δραστηριότητα απευθύνεται σε χρήστες σε όλη την υφήλιο, ενδέχεται να απαιτείται διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών δεδομένων (π.χ. μεταφορά δεδομένων μεταξύ πολλών χωρών ή έξω από την ΕΕ). Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την απονομή των επάθλων και η Honor αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων και να τα διαγράψει το αργότερο μισό χρόνο μετά.